T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Dersin Amacı  

Bu dersin amacı Osmanlı Devleti’nden Milli Devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasî olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verilen Milli Mücadele Dönemi konusunda öğrencileri bilgi sahibi yapmaktır.

Dersin İçeriği  

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin amacı, dersle ilgili kavramlar, Türk İnkılâbını Hazırlayan Gelişmeler, Osmanlı Devleti’ni Kurtarma Çabaları, Osmanlı Devleti’nde Yenilik Hareketleri, Osmanlı Devleti’nde Fikir Akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık), XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti (Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı (Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girişi ve Savaştığı Cepheler, Ermeni Tehciri, Gizli Anlaşmalar, Wilson İlkeleri), Birinci Dünya Savaşı (Savaşın Sona Ermesi ve Barış Antlaşmaları, Savaşın Sonuçları, Mondros Ateşkes Antlaşması ve İlk İşgaller), Milli Mücadele’ye Hazırlık Dönemi, Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrasında Ülkenin Durumu ve Azınlıkların Faaliyetleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan Sonra Kurulan Cemiyetler (Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler, Milli Cemiyetler), İzmir’in İşgali ve İşgale Karşı Tepkiler, Genelgeler, Kongreler Dönemi ve Büyük Millet Meclisi’nin Açılması (Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’a Gelişi ve İstanbul’daki Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Samsun’daki Çalışmaları, Havza’daki Çalışmaları, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Yurt Genelinde Yapılan Diğer Kongreler), Genelgeler, Kongreler Dönemi ve Büyük Millet Meclisi’nin Açılması (Amasya Görüşmeleri ve Protokolü, Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya Gelmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması ve Misak-ı Millî Kararlarının Alınması ve Faaliyetleri, İstanbul’un İşgali, Meclis-i Mebusan’ın Dağıtılması ve Bu Duruma Mustafa Kemal’in Tutumu, Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı), Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İlk Çalışmaları ve Özellikleri, Milli Mücadele Döneminde Ayaklanmalar, İtilaf Devletleri’nin Türkiye’yi Paylaşma Tasarıları, Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler (Güney Cephesi, Doğu Cephesi), Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler (Batı Cephesi), Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Konferansı ve Barış Antlaşması

İnkılap Tarihi I Dersi haftalık konu dağılımı aşağıdaki gibidir

Hafta

Konu

Ön Hazırlık

1

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin amacı, dersle ilgili kavramlar

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ders kitabı

2

Türk İnkılâbını Hazırlayan Gelişmeler

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ders kitabı

3

Osmanlı Devleti’ni Kurtarma Çabaları, Osmanlı Devleti’nde Yenilik Hareketleri

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ders kitabı

4

Osmanlı Devleti’nde Fikir Akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık), XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti (Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ders kitabı

5

Birinci Dünya Savaşı (Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girişi ve Savaştığı Cepheler, Ermeni Tehciri, Gizli Anlaşmalar, Wilson İlkeleri)

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ders kitabı

6

Birinci Dünya Savaşı (Savaşın Sona Ermesi ve Barış Antlaşmaları, Savaşın Sonuçları, Mondros Ateşkes Antlaşması ve İlk İşgaller)

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ders kitabı

7

Milli Mücadele’ye Hazırlık Dönemi, Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrasında Ülkenin Durumu ve Azınlıkların Faaliyetleri

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ders kitabı

8

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan Sonra Kurulan Cemiyetler (Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler, Milli Cemiyetler), İzmir’in İşgali ve İşgale Karşı Tepkiler

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ders kitabı

9

Arasınav

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ders kitabı

10

Genelgeler, Kongreler Dönemi ve Büyük Millet Meclisi’nin Açılması (Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’a Gelişi ve İstanbul’daki Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Samsun’daki Çalışmaları, Havza’daki Çalışmaları, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Yurt Genelinde Yapılan Diğer Kongreler)

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ders kitabı

11

Genelgeler, Kongreler Dönemi ve Büyük Millet Meclisi’nin Açılması (Amasya Görüşmeleri ve Protokolü, Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya Gelmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması ve Misak-ı Millî Kararlarının Alınması ve Faaliyetleri, İstanbul’un İşgali, Meclis-i Mebusan’ın Dağıtılması ve Bu Duruma Mustafa Kemal’in Tutumu, Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı)

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ders kitabı

12

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İlk Çalışmaları ve Özellikleri, Milli Mücadele Döneminde Ayaklanmalar, İtilaf Devletleri’nin Türkiye’yi Paylaşma Tasarıları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ders kitabı

13

Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler (Güney Cephesi, Doğu Cephesi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ders kitabı

14

Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler (Batı Cephesi), Mudanya Ateşkes Antlaşması

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ders kitabı

15

Lozan Konferansı ve Barış Antlaşması

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Kitabı

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Dersin Amacı  

Bu dersin amacı öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi şartlarda nasıl kurulduğu ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi yapmaktır.

Dersin İçeriği  

Türk İnkılâbının Genel Özellikleri, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlan Edilmesi, Halifeliğin Kaldırılması, Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri, Anayasa Çalışmaları ve Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim Alanında Yapılan İnkılâplar, Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, Sosyal (Toplumsal) Alanda Yapılan İnkılâplar, Ekonomi Alanında Yapılan İnkılâplar, Sağlık Alanında Yapılan İnkılâplar, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Atatürk’ün Dış Politika Esasları, 1923-1930 Dönemi Türk Dış Politikası (Türk-Yunan İlişkileri ve Etabli Meselesi, Türk-İngiliz İlişkileri ve Musul Meselesi), Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (Türk-Fransız İlişkileri, Türk-Sovyet İlişkileri, Türk-İtalyan İlişkileri), 1930-1938 Dönemi Türk Dış Politikası (Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Üye Olması, Balkan Antantı, Montrö (Montreux) Boğazlar Sözleşmesi, 1930-1938 Dönemi Türk Dış Politikası (Sadabat Paktı, Hatay Sorunu ve Hatay’ın Anavatana Katılması), Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık), Atatürk İlkeleri (Devletçilik, Laiklik, İnkılâpçılık), Bütünleyici İlkeler (Milli Egemenlik, Milli Bağımsızlık, Milli Birlik ve Beraberlik, Ülke Bütünlüğü, Yurtta Barış Dünyada Barış, Akılcılık ve Bilimsellik, Çağdaşlaşma ve Batılılaşma, İnsan ve İnsanlık Sevgisi), Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, II. Dünya Savaşı, Savaş Yılları ve Sonrasında Türkiye ve Dünyada Genel Durum

İnkılap Tarihi II Dersi haftalık konu dağılımı aşağıdaki gibidir

Hafta

Konu

Ön Hazırlık

1

Türk İnkılâbının Genel Özellikleri

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ders kitabı

2

Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlan Edilmesi, Halifeliğin Kaldırılması

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ders kitabı

3

Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri, Anayasa Çalışmaları ve Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ders kitabı

4

Eğitim Alanında Yapılan İnkılâplar, Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ders kitabı

5

Sosyal (Toplumsal) Alanda Yapılan İnkılâplar

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ders kitabı

6

Ekonomi Alanında Yapılan İnkılâplar, Sağlık Alanında Yapılan İnkılâplar

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ders kitabı

7

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Atatürk’ün Dış Politika Esasları, 1923-1930 Dönemi Türk Dış Politikası (Türk-Yunan İlişkileri ve Etabli Meselesi, Türk-İngiliz İlişkileri ve Musul Meselesi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ders kitabı

8

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (Türk-Fransız İlişkileri, Türk-Sovyet İlişkileri, Türk-İtalyan İlişkileri)

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ders kitabı

9

ARA SINAV

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ders kitabı

10

1930-1938 Dönemi Türk Dış Politikası (Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Üye Olması, Balkan Antantı, Montrö (Montreux) Boğazlar Sözleşmesi

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ders kitabı

11

1930-1938 Dönemi Türk Dış Politikası (Sadabat Paktı, Hatay Sorunu ve Hatay’ın Anavatana Katılması)

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ders kitabı

12

Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık)

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ders kitabı

13

Atatürk İlkeleri (Devletçilik, Laiklik, İnkılâpçılık)

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ders kitabı

14

Bütünleyici İlkeler (Milli Egemenlik, Milli Bağımsızlık, Milli Birlik ve Beraberlik, Ülke Bütünlüğü, Yurtta Barış Dünyada Barış, Akılcılık ve Bilimsellik, Çağdaşlaşma ve Batılılaşma, İnsan ve İnsanlık Sevgisi), Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ders kitabı ve ders notları

15

II. Dünya Savaşı, Savaş Yılları ve Sonrasında Türkiye ve Dünyada Genel Durum

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ders kitabı

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.