T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Türk Dili I

Dersin Amacı

Türk Dili Dersi, öğrencilere Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermeyi; duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazandırmayı; yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla kelime hazinelerini geliştirmeyi; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğretmeyi; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Dersin İçeriği

Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Ural-Altay dil birliği içerisindeki konumu, yazılı metinlerinin bulunmadığı çağlardan kalan sözlü dil ürünleri, ilişki içinde olduğu milletlerin kaynaklarındaki durumu gösterilecektir. Ayrıca Türk lehçe sınıflandırmaları ve bu sınıflandırmalarda kullanılan seslik, biçimlik ve sözvarlığı ölçütleri incelenecektir. Türk Dilinin yazılı ürünlerinin bulunduğu Eski Türkçe dönemi, eserleri, dil alanları, konuşulduğu devlet yapılanmaları ele alınacaktır.

Türk Dili I  Dersi haftalık konu dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hafta

Konu

Ön Hazırlık

1

DiL (Tanımlar- Dillerin Doğuşu ile ilgili Teoriler)

Konuyla ilgili makale vb.  çalışmaların okunup değerlendirilmesi.

2

DiL VE ÖNEMi ( Tanımlar- Dilin Özellikleri)

Konuyla ilgili makale vb. çalışmaların okunup değerlendirilmesi

3

SOSYAL BiR DEĞER OLARAK DiLiN BAĞLANTI ALANLARI (Dil ve insan vs.)

Konuyla ilgili örnek metinlerin incelenmesi ve hazırlanması

4

DÜNYADAKi DiLLER (Köken Bakımından ve Yapı Bakımından Diller)

Konuyla ilgili örnek metinlerin incelenmesi ve hazırlanması

5

TÜRK DiLiNiN TARiHi DÖNEMLERi (Karanlık Donem- Goktürk ve Uygur Dönemleri)

Konuyla ilgili örnek metinlerin incelenmesi ve hazırlanması

6

ORTA TÜRKÇE (Karahanlı ve Harezm Dönemleri)

Konuyla ilgili örnek metinlerin incelenmesi ve hazırlanması

7

BATI TURKÇESi VE TARiHi DONEMLERi (EAT-Osmanlı Türkçesi- Türkiye Türkçesi- Cumhuriyet Donemi-Konuşma ve Yazı Dili- Lehçe-Şive-Agız)

Konuyla ilgili örnek metinlerin incelenmesi.

8

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERiNiN BUGÜNKÜ ŞiVELERi

Konuyla ilgili örnek metinlerin incelenmesi ve hazırlanması.

9

ViZE SINAVLARI

Konularla ilgili soruların oluşturulması.

10

ANLAM BAKIMINDAN KELİMELER/ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE KELİMELER

Konuyla ilgili örnek metinlerin incelenmesi ve hazırlanması

11

ANLAM BAKIMINDAN CÜMLELER/ CÜMLEDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

Konuyla ilgili örnek metinlerin incelenmesi ve hazırlanması

12

ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER (Dolaylama- Anlam Aktarımları- Deyimler vs. )

Konuyla ilgili örnek metinlerin incelenmesi ve hazırlanması

13

ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA YÖNTEMLERİ

Konuyla ilgili örnek metinlerin incelenmesi ve hazırlanması

14

KONUŞMA HATALARI

Konuyla ilgili makale vb. çalışmaların okunup değerlendirilmesi

15

TÜRKÇEYE SÖZCÜK KAZANDIRMA YOLLARI VE TARİHÇESİ

Konuyla ilgili makale vb. çalışmaların okunup değerlendirilmesi
16 TÜRKÇENİN GÜNCEL SORUNLARI Konuyla ilgili makale vb. çalışmaların okunup değerlendirilmesi

 

Türk Dili II

Dersin Amacı  

Doğru, iyi ve güzel cümle kurabilmek için cümlenin unsurlarını ve bunların önemini tespit edebilmek; edebiyat ve düşünce dünyasıyla ilgili eserleri okuyup inceleyebilme ve retorik uygulamalar yapabilmek; yazılı kompozisyon türlerini tanımak ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak; dil yanlışlarının farkında olmak ve bunları düzeltebilmek, Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma-yazma yeteneğini geliştirebilmektir.

Dersin İçeriği  

Cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon ile ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan, kompozisyonda anlatım şekilleri, yazılı kompozisyon türleri, sözlü anlatım türleri, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar.

Türk Dili II Dersi haftalık konu dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hafta

Konu

Ön Hazırlık

1

Doğru Anlatımın Kişisel ve Toplumsal İletişimdeki Önemi

Konuyla ilgili makale vb. çalışmaların okunup değerlendirilmesi

2

Yazılı Anlatım Türleri ve Örnekleri

Konuyla ilgili örnek metinlerin incelenmesi ve hazırlanması

3

Yazılı Anlatım Türleri ve Örnekleri

Konuyla ilgili örnek metinlerin incelenmesi ve hazırlanması

4

Sözlü Anlatım Türleri ve Örnekleri

Konuyla ilgili örnek sunumların hazırlanması

5

Sözlü Anlatım Türleri ve Örnekleri

Konuyla ilgili örnek sunumların hazırlanması

6

Yazım Kuralları

Yazım kılavuzunun incelenmesi ve yazım kuralları hakkında yazılmış eserlerin değerlendirilmesi

7

Yazım Kuralları

Yazım kuralları üzerine uygulama yapılabilecek metinlerin hazırlanması

8

Yazım Kuralları

Yazım kuralları üzerine uygulama yapılabilecek metinlerin hazırlanması

9

Ara sınav

Konularla ilgili soruların oluşturulması

10

Noktalama İşaretleri

Yazım kılavuzunun incelenmesi ve noktalama işaretleri hakkında yazılmış eserlerin değerlendirilmesi

11

Noktalama İşaretleri

Noktalama işaretleri üzerine uygulama yapılabilecek metinlerin hazırlanması

12

Anlatım Bozuklukları

Dilin yanlış kullanılması üzerine yazılmış eserlerin değerlendirilmesi

13

Anlatım Bozuklukları

Çeşitli kaynaklardan anlatım bozukluklarına örnekler oluşturulması

14

Anlatım Bozuklukları

Çeşitli kaynaklardan anlatım bozukluklarına örnekler oluşturulması

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.