T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
22/08/2014 14:54:14 - 09/09/2014 14:54:14 - 13999 Okunma

Hedefimiz

           Ülkemizin genç ve dinamik üniversitelerinden birisi olan Kırklareli Üniversitesi bünyesinde bulunan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, eğitimde yenilikçi dinamik kadrosu, hızlı ve kullanışlı web portalı ile eğitimin bireylere aktarılmasında öncülük etmeyi hedeflemektedir.

 

Vizyonumuz

* Vizyonumuz, toplumu oluşturan bireyler için “yaşam boyu eğitim ve sınırsız öğrenme” esasını temel alarak, üniversitemiz öğretim elemanlarının sahip olduğu yüksek bilgi birikiminin ve deneyimlerin, isteyen herkese uzaktan eğitim teknolojileri ile ulaştıran,

* Uzaktan eğitim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanarak eğitimin kalitesini arttıran,

* Ekip çalışmasını esas alan, katılımcı ve paylaşımcı anlayışa sahip, süreç yönetimi uygulayan,

* Ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite/sanayi/toplum işbirliğini sağlamada öncü,

* Çalışanların ve öğrencilerin memnuniyetini ve kişisel gelişimlerini esas alan,Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen; bir merkez olmaktır.

 

Misyonumuz

* Uzaktan eğitim yoluyla sunulan tüm dersler ve programlar için gerekli teknik standartları belirlemek, araçları sağlamak ve ilgili altyapı ve ortamı geliştirmek,

* Öğretim elemanlarınca uzaktan eğitim vermek amacıyla hazırlanan dersleri akredite etmek, yönetmek, öğretim elemanlarına teknik ve altyapı desteği sunmak,

* Uzaktan eğitim programlarının başarı ile yürütülmesi için üniversite içi ve üniversite dışındaki kurumlarla işbirliği yapmak,

* Uzaktan eğitim faaliyetleri ile ilgili çalışmaların takip edilmesi, raporlanması ve değerlendirilmesini sağlamak, araştırma-geliştirme (ARGE) çalışmalarını yürütmek,

* Uzaktan yükseköğretim yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak, İhtiyaç duyulan eğitim programlarını uzaktan eğitim yoluyla sağlamaktır.

Kurumsal Profil

Kırklareli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversite yönetmeliğinin 28711 sayılı resmi gazetesinde 18.07.2013 tarihinde kurulmuştur. Birime müdür olarak Yrd. Doç. Dr. Bora ASLAN atanmıştır. Yine birime Müdür Yardımcıları olarak, Uzman Süleyman ASLAN ve Uzman Ömer KIRMACI atanmıştır. Birim 3 kişilik kadrosu ve yönetimi ile göreve başlamıştır.

Alt Yapı

  • Uzaktan Eğitim Uygulama Hizmeti 1000 adet Kullanıcı Lisansı
  • Sanal Sınıf Uygulama Hizmeti 50 adet Kullanıcı Lisansı
  • İki Uygulama için toplam bant genişliği 25 Mbit/s
Hedefimiz

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.