T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bora ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi Bora ASLAN

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdür

bora.aslan@klu.edu.tr

Ömer KIRMACI

Öğr. Gör. Ömer KIRMACI

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdür Yrd.

http://personel.klu.edu.tr/kirmaciomer

kirmaciomer@klu.edu.tr

Hakan UYSAL

Öğr. Gör. Hakan UYSAL

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

hakanuysal@klu.edu.tr

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.