T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 1. DERSİN AMACI

Bu dersi başarıyla bitirdiğiniz takdirde, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayattaki alışıldık ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilecek ve bunlarla kendinizi ifade edebilecek; kendinizi ve başkalarını tanıtabilecek, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik (nerde oturdukları, kimleri tanıdıkları gibi) sorular sorabilecek ve bu türden sorulara yanıt verebilecek; konuştuğunuz kişilerin yavaş ve anlaşılır konuşmaları ve yardıma hazır olmaları halinde basit şekilde anlaşabileceksiniz.

 1. DERS KAYNAKLARI
  • English File Elementary Student’s Book (3rd Edition). Oxford University Press
  • English File Elementary Workbook (3rd Edition). Oxford University Press
  • Türkçe ↔ İngilizce Sözlük

Not: Dersin verimli işlenebilmesi bakımından öğrencilerin ders kaynaklarını temin etmeleri önemlidir.

 1. DEVAM DURUMU & DERSE KATILIM

Dönem içerisindeki sınavlarda başarı sağlayabilmek için videoların eksiksiz takibi büyük önem taşımaktadır.

Not: Uzaktan Eğitim Merkezi sistemi üzerinden öğrencilerin hangi videoları ne kadar süreyle ve hangi tarihte izlediği bilgisine erişilebilmektedir. Yoklama bu bilgilere göre tespit edilebilmektedir.

 1. SINAVLAR & DEĞERLENDİRME (BAĞIL)
 • Online Quiz 1

Kapsam: English File Elementary Student’s Book Ünite 1-2 (sayfa 4-19 ile 124-127)

      English File Elementary Workbook Ünite 1-2 (sayfa 4-16)

                     Ağırlığı: %10

 • Online Quiz 2

Kapsam: English File Elementary Student’s Book Ünite 3-5 (sayfa 20-43 ile 128-133)

      English File Elementary Workbook Ünite 3-5 (sayfa 17-36)

                     Ağırlığı: %10

 • Ara Sınav

Kapsam: English File Elementary Student’s Book Ünite 1-3 (sayfa 4-27 ile 124-129)

      English File Elementary Workbook Ünite 1-3 (sayfa 4-23)

Ağırlığı: %30

 • Final Sınavı / Bütünleme Sınavı

Kapsam: English File Elementary Student’s Book Ünite 4-6 (sayfa 28-51 ile 130-135)

      English File Elementary Workbook Ünite 4-6 (sayfa 24-42)

Ağırlığı: %50

Not: Sınav sonuçları OBS sistemi (http://obs.kirklareli.edu.tr/) ve/veya Yüksekokul panoları üzerinden öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarına sınav tarihini izleyen 7 gün içerisinde itiraz edebilirsiniz.

 1. AKADEMİK DANIŞMANLIK

Dersin öğrenme hedeflerine ulaşma ve yükümlülüklerini yerine getirmede sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. İki şekilde yardım talep edebilirsiniz:

 • Birim sorumlusuna mail göndererek,
 • Öğretim elemanlarını danışmanlık gün ve saatlerinde birimlerindeki odalarında ziyaret ederek.
 1. DİĞER: Derse ilişkin duyuruları Yüksekokul duyuru panolarından ve OBS sistemindeki Genel İşlemler > Duyurular bağlantısından takip edebilirsiniz. Buralarda yapılan duyurular öğrenciye ulaşmış sayılır.
 2. DERS AKIŞI

 •  
 •  

Gelecek Hafta için Ödev

 1.  

Tanışma & Bilgilendirme

 •  
 1.  

English File Elementary Student’s Book – Ünite 1A/1B

Workbook Ünite 1A & 1B

 1.  

English File Elementary Student’s Book – Ünite 1C

English File Elementary Workbook – Ünite 1

Workbook Ünite 1C

 1.  

English File Elementary Student’s Book – Ünite 2A/2B

Workbook Ünite 2A & 2B

 1.  

English File Elementary Student’s Book – Ünite 2C

English File Elementary Workbook – Ünite 2

Ünite 1-2 Revise & Check

Workbook Ünite 2C

Ünite 1-2 Revise and Check

 1.  

English File Elementary Student’s Book – Ünite 3A/3B

Workbook Ünite 3A & 3B

 1.  

English File Elementary Student’s Book – Ünite 3C

English File Elementary Workbook – Ünite 3

Workbook Ünite 3C

 1.  

Ara Sınav

 •  
 1.  

English File Elementary Student’s Book – Ünite 4A/4B

Workbook Ünite 4A & 4B

 1.  

English File Elementary Student’s Book – Ünite 4C

English File Elementary Workbook – Ünite 4

Ünite 3-4 Revise & Check

Workbook Ünite 4C

Ünite 3-4 Revise and Check

 1.  

English File Elementary Student’s Book – Ünite 5A/5B

Workbook Ünite 5A & 5B

 1.  

English File Elementary Student’s Book – Ünite 5C

English File Elementary Workbook – Ünite 5

Workbook Ünite 5C

 1.  

English File Elementary Student’s Book – Ünite 6A/6B

Workbook Ünite 6A & 6B

 1.  

English File Elementary Student’s Book – Ünite 6C

English File Elementary Workbook – Ünite 6

Ünite 5-6 Revise & Check

Workbook Ünite 6C

Ünite 5-6 Revise and Check

 1.  

Genel Tekrar

 •  
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.