T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İngilizce I Ve Ii

 1. DERSİN AMACI

Bu dersi başarıyla bitirdiğiniz takdirde, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayattaki alışıldık ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilecek ve bunlarla kendinizi ifade edebilecek; kendinizi ve başkalarını tanıtabilecek, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik (nerde oturdukları, kimleri tanıdıkları gibi) sorular sorabilecek ve bu türden sorulara yanıt verebilecek; konuştuğunuz kişilerin yavaş ve anlaşılır konuşmaları ve yardıma hazır olmaları halinde basit şekilde anlaşabileceksiniz.

 1. DERS KAYNAKLARI
  • English File Elementary Student’s Book (3rd Edition). Oxford University Press
  • English File Elementary Workbook (3rd Edition). Oxford University Press
  • Türkçe ↔ İngilizce Sözlük

Not: Dersin verimli işlenebilmesi bakımından öğrencilerin ders kaynaklarını temin etmeleri önemlidir.

 1. DEVAM DURUMU & DERSE KATILIM

Dönem içerisindeki sınavlarda başarı sağlayabilmek için videoların eksiksiz takibi büyük önem taşımaktadır.

Not: Uzaktan Eğitim Merkezi sistemi üzerinden öğrencilerin hangi videoları ne kadar süreyle ve hangi tarihte izlediği bilgisine erişilebilmektedir. Yoklama bu bilgilere göre tespit edilebilmektedir.

 1. SINAVLAR & DEĞERLENDİRME (BAĞIL)
 • Online Quiz 1

Kapsam: English File Elementary Student’s Book Ünite 1-2 (sayfa 4-19 ile 124-127)

      English File Elementary Workbook Ünite 1-2 (sayfa 4-16)

                     Ağırlığı: %10

 • Online Quiz 2

Kapsam: English File Elementary Student’s Book Ünite 3-5 (sayfa 20-43 ile 128-133)

      English File Elementary Workbook Ünite 3-5 (sayfa 17-36)

                     Ağırlığı: %10

 • Ara Sınav

Kapsam: English File Elementary Student’s Book Ünite 1-3 (sayfa 4-27 ile 124-129)

      English File Elementary Workbook Ünite 1-3 (sayfa 4-23)

Ağırlığı: %30

 • Final Sınavı / Bütünleme Sınavı

Kapsam: English File Elementary Student’s Book Ünite 4-6 (sayfa 28-51 ile 130-135)

      English File Elementary Workbook Ünite 4-6 (sayfa 24-42)

Ağırlığı: %50

Not: Sınav sonuçları OBS sistemi (http://obs.kirklareli.edu.tr/) ve/veya Yüksekokul panoları üzerinden öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarına sınav tarihini izleyen 7 gün içerisinde itiraz edebilirsiniz.

 1. AKADEMİK DANIŞMANLIK

Dersin öğrenme hedeflerine ulaşma ve yükümlülüklerini yerine getirmede sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. İki şekilde yardım talep edebilirsiniz:

 • Birim sorumlusuna mail göndererek,
 • Öğretim elemanlarını danışmanlık gün ve saatlerinde birimlerindeki odalarında ziyaret ederek.
 1. DİĞER: Derse ilişkin duyuruları Yüksekokul duyuru panolarından ve OBS sistemindeki Genel İşlemler > Duyurular bağlantısından takip edebilirsiniz. Buralarda yapılan duyurular öğrenciye ulaşmış sayılır.
 2. DERS AKIŞI

 •  
 •  

Gelecek Hafta için Ödev

 1.  

Tanışma & Bilgilendirme

 •  
 1.  

English File Elementary Student’s Book – Ünite 1A/1B

Workbook Ünite 1A & 1B

 1.  

English File Elementary Student’s Book – Ünite 1C

English File Elementary Workbook – Ünite 1

Workbook Ünite 1C

 1.  

English File Elementary Student’s Book – Ünite 2A/2B

Workbook Ünite 2A & 2B

 1.  

English File Elementary Student’s Book – Ünite 2C

English File Elementary Workbook – Ünite 2

Ünite 1-2 Revise & Check

Workbook Ünite 2C

Ünite 1-2 Revise and Check

 1.  

English File Elementary Student’s Book – Ünite 3A/3B

Workbook Ünite 3A & 3B

 1.  

English File Elementary Student’s Book – Ünite 3C

English File Elementary Workbook – Ünite 3

Workbook Ünite 3C

 1.  

Ara Sınav

 •  
 1.  

English File Elementary Student’s Book – Ünite 4A/4B

Workbook Ünite 4A & 4B

 1.  

English File Elementary Student’s Book – Ünite 4C

English File Elementary Workbook – Ünite 4

Ünite 3-4 Revise & Check

Workbook Ünite 4C

Ünite 3-4 Revise and Check

 1.  

English File Elementary Student’s Book – Ünite 5A/5B

Workbook Ünite 5A & 5B

 1.  

English File Elementary Student’s Book – Ünite 5C

English File Elementary Workbook – Ünite 5

Workbook Ünite 5C

 1.  

English File Elementary Student’s Book – Ünite 6A/6B

Workbook Ünite 6A & 6B

 1.  

English File Elementary Student’s Book – Ünite 6C

English File Elementary Workbook – Ünite 6

Ünite 5-6 Revise & Check

Workbook Ünite 6C

Ünite 5-6 Revise and Check

 1.  

Genel Tekrar

 •  
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.